ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
 
 
ช่อมบ้านผู้สูงอายุ
 

        องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงตรวจบ้านผู้สูงอายุที่จะซ่อมแซมจำนวน 6 หลังโดยได้รับการสนับสนุนจากศุนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 73

เขียนโดย   คุณ รองหน่อง

วันที่ 3 เม.ย. 2556 เวลา 06.37 น. [ IP : 182.53.97.250 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)