หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ทุ่งพง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งพง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง

ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลทุ่งพง

ตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ สินค้าขึ้นชื่อในตำบลทุ่งพง

นวดแผนไทย ศาสตร์บำบัดแบบฉบับของไทย
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทัพหลวง   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   25 มิ.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.สว่างอารมณ์   รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก   25 มิ.ย. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.ไผ่เขียว   ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน   25 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พลวงสองนาง   ประกาศเทศบาลตำบลพลวงสองนาง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   25 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พลวงสองนาง   ประกาศเทศบาลตำบลพลวงสองนาง เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน   25 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าอ้อ   FACEBOOK อบต.ป่าอ้อ   25 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พลวงสองนาง   ประกาศเทศบาลตำบลพลวงสองนาง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   25 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พลวงสองนาง   ประกาศเทศบาลตำบลพลวงสองนาง เรื่อง มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม   25 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พลวงสองนาง   ประกาศเทศบาลตำบลพลวงสองนาง เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพลวงสองนางว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ   25 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองยายดา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้องดูเด็กแรกเกิด รอบที่ เดือนมิถุนายน 2562   25 มิ.ย. 2562 1
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 2937/td>