หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 ยินดีต้อนรับสูเว๊ปไซต์ อบต. ทุ่งพง ค่ะ
 
แจ้งชำระภาษี ประจำปี 2562
 
แจ้งชำระภาษีประจำปี 2562  
 

เรียน  ผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562

        ผู้ที่มีที่ดิน ทรัพย์สิน ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง  ขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระภาษี ได้ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ม.6 ในเวลาราชการ  ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 056 - 510 868  
                 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                   ยุพิน  แสงแก้ว            
                                               ผู้อำนวยการกองคลัง
                                                

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 11.46 น. โดย คุณ ภัทรพล สุขุประการ

ผู้เข้าชม 58 ท่าน